Informační zdroje

A) Elektronické informační zdroje

 

Portál elektronických informačních zdrojů MOÚ

– vyhledávač SUMMON http://mou.summon.serialssolutions.com/#!/
 

 

Journals@Ovid

Popis: Databáze 22 onkologických časopisů (včetně 32 archivních) od různých vydavatelů sdružených na platformě Ovid. Pokud na horní liště přepneme "Title View" na "Full View", rozlišíme podle popisu aktuální časopisy od archivních. Databáze umožňuje kromě přímého vstupu do plných textů časopisů i tvorbu rešerší. Databáze je přístupná z IP adresy MOÚ, je možné nastavení vzdáleného přístupu.

Přístup: http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&NEWS=n&CSC=Y&PAGE=browse&D=yrovft nebo www.infozdroje.cz, kde je vstup i na další předplacené databáze AiP.  

 

Evidence Based Medicine Review

Popis: Informační zdroj založený na oboustranném propojení lékařského výzkumu s klinickou praxí. Skládá se z databází:

§  COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS- Cochrane Collaboration je mezinárodní skupina expertů, jejímž cílem je získávání informací z literatury určené především lékařům v klinické praxi i dalším zdravotnickým profesionálům. Odborníci pracují ve 40 problémově orientovaných skupinách, vybírají důležitá témata, zpracovávají rešerše z bibliografických databází na dané téma, třídí a meta-analyzují získané články a pak vytváří strukturované recenze na dané téma - Cochrane Reviews and The Cochrane Library. Tato část je doplněna Methodology Review.

§  DATABASE OF ABSTRACTS OF REVIEWS OF EFFECTIVENESS (DARE) je vytvářena v Centre for Reviews and Dissemination (CRD). DARE je zdrojem systematicky zpracovávaných přehledů, které se zabývají efektivitou klinických postupů, jsou kriticky zhodnocovány a komentovány autorským týmem expertů. Pokrývají témata jako např. diagnostika, prevence, rehabilitace, léčba apod. (DARE).

§  ACP Journal Clubvydávaný American College of Physicians obsahuje recenze článků z předních klinických časopisů, které metodologicky i klinicky odpovídají požadavkům medicíny založené na důkazech z hlediska použitelnosti v klinické praxi.

§  COCHRANE CENTRAL REGISTER OF CONTROLLED TRIALS - databáze vytvářená The Cochrane Collaboration, obsahuje přes 350 000 bibliografických záznamů o randomizovaných klinických zkouškách. Dbá se na kvalitu kontrolních standardů, prověřuje se a zaručuje, že jsou zařazeny jen jednoznačné randomizované kontrolované zkoušky nebo kontrolované klinické zkoušky. Databáze je propojena na odpovídající recenze a abstrakty článků v ostatních databázích kolekce EBMR.

§  HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENTS (HTA) - databáze z produkce NHS Centre for Reviews and Dissemination (CRD) ve spolupráci se švédským INAHTA Secretariat. Shromažďuje údaje o pokračujících studiích medicínských, společenských, etických a ekonomických důsledcích zdravotnických intervencí (HTA).

§  NHS ECONOMIC EVALUATION DATABASE (NHSEED) - databáze z produkce NHS Centre for Reviews and Dissemination (CRD), databáze pokrývá ekonomické analýzy zdravotních intervencí a obsahuje přes 6 000 abstraktů (NHS EED).

§  COCHRANE METHODOLOGY REGISTER (CMR) - novinka z produkce Cochrane group, bibliografická databáze 9000 referencí klinických zkoušek z článků, knih, sborníků, zpráv a dalších publikací zaměřených na metodologii (The Cochrane Methodology Register).

Aktualizace je čtvrtletní. Databáze je přístupná z IP adresy MOÚ, je možné nastavení vzdáleného přístupu.

Přístup: http://ovidsp.ovid.com/autologin.html nebo www.infozdroje(kde je vstup i na další předplacené databáze AiP).

 

SpringerLink

Popis: Databáze více než 1500 časopisů vydavatelství Springer, zaměřených hlavně na medicínu (onkologii), biomedicínské vědy, přírodní vědy, techniku, informační technologie a další obory. Jsou zde zahrnuty i časopisy „open access“. Pro přístup k předplaceným časopisům je třeba na úvodní obrazovce (nebo na dolní liště) vybrat "Journals", nahoře vlevo vypnout "Preview-Only" a časopisy vyhledat podle oboru v levé liště nebo zadat název časopisu do vyhledávače. Je možná i tvorba rešerší.

Přístup: http://link.springer.com

 

SpringerLink - elektronické knihy

Popis: Databáze SpringerLink obsahuje v rámci konsorciální licence také elektronické knihy zaměřené hlavně na výpočetní techniku. Některé mají vztah k medicíně a příbuzným oborům. Je třeba na dolní liště "Our Content" vybrat "Books", nahoře vlevo vypnout "Preview-Only" a vybrat si v levé liště "Discipline - see all - medicine". Databáze knih obsahuje i obory: Life Sciences, Public Health, Biomedical Sciences, většinou ve vztahu k výpočetní technice.

Přístup: http://link.springer.com

 

ClinicalKey

Popis: V databázi vydavatelství Elsevier jsou přístupny časopisy, e-knihy, obrázky, videa, popisy léků a další dokumentyz oboru: hematology, oncology and palliative medicine; radiology, surgery, patology (se vztahem k onkologii).

Klinické výsledky a doporučení světových odborných společností jsou volně propojeny s vědeckými články, archív obrázků a instruktážních filmů lze stáhnout pro prezentaci. Při prvním přihlášení je třeba se zaregistrovat z počítače s IP adresou MOÚ (jméno, ústavní mail, role na pracovišti, oblast zájmu) a vytvořit si heslo. Další přistoupení je už pouze přes email a heslo.

Přístup: https://www.clinicalkey.com/

 

časopisy Nature publishing group

Popis: Přístup k plným textům sedmi časopisů vydavatelství Nature Publishing Group:

British Journal of Cancer
Cell Death and Differentiation
Modern Pathology
Nature Protocols
Nature Reviews: Cancer
Oncogene

Přístup: http://www.nature.com/ 

 

Elektronické knihy na platformě ebrary

Popis: kolekce specializovaných monografií předních producentů, pokrývajících celou akademickou sféru. Pro potřeby MOÚ byl proveden výběr z onkologických oborů. Obsahy elektronických titulů jsou dostupné pomocí vlastního softwaru ebrary Reader a ebrary InfoTools v interaktivní databázi s vyhledáváním podle slov. Po kliknutí na „Browse all titles“ se zobrazí vybrané e-knihy. 

Přístup: http://site.ebrary.com/lib/moub/home.action

nebo www.infozdroje.cz (kde je vstup i na další předplacené databáze AiP).

 

ELEKTRONICKÉ KNIHY NA PLATFORMĚ EBsco ebooks

Popis: kolekce specializovaných monografií, pro potřeby MOÚ byl proveden výběr z onkologických oborů.

Přístup: http://search.ebscohost.com/

 

Pro studium e-knih je možné vypůčit si v knihovně čtečky.

 

B) Tištěné časopisy včetně on line přístupů

Seznam tuzemských a zahraničních časopisů viz přiložené soubory.

C) KNIHY

Seznam knih viz přiložené soubory.

Obrázky

souboryNázev | AutorDatum
download

Tištěné časopisy zahraniční-2013

download

Tištěné časopisy české-2013

download

nove-knihy-2013

download

nove-knihy-2010

download

abecedni-seznam-e-casopisu

download

Tištěné časopisy zahraniční-2013
Registrace Přihlášení

Přihlášení