Standardized terminology and nomenclature for pancreatobiliary cytology: the Papanicolaou Society of Cytopathology guidelines.

Komentováno: 29. 5. 2013

The Papanicolaou Society of Cytopathology has developed a set of guidelines for pancreatobiliary cytology including indications for endoscopic ultrasound (EUS)-guided fine needle aspiration (FNA) biopsy, techniques of EUS-FNA, terminology and nomenclature of pancreatobiliary disease, ancillary testing, and postbiopsy treatment and management. All documents are based on the expertise of the authors, a review of the literature, discussions of the draft document at several national and international meetings over an 18-month period and synthesis of online comments of the draft document on the Papanicolaou Society of Cytopathology web site (www.papsociety.org). This document selectively presents the results of these discussions and focuses on a proposed standardized terminology scheme for pancreatobiliary specimens that correlate cytological diagnosis with biological behavior and increasingly conservative patient management of surveillance only. The proposed terminology scheme recommends a six-tiered system: Nondiagnostic, Negative, Atypical, Neoplastic (benign or other), Suspicious and Positive. Unique to this scheme is the "Neoplastic" category separated into "benign" (serous cystadenoma), or "Other" (premalignant mucinous cysts, neuroendocrine tumors, and solid-pseudopapillary neoplasms). The positive or malignant category is reserved for high-grade, aggressive malignancies including ductal adenocarcinoma, acinar cell carcinoma, poorly differentiated neuroendocrine carcinomas, pancreatoblastoma, lymphoma, and metastases. Interpretation categories do not have to be used. Some pathology laboratory information systems require an interpretation category, which places the cytological diagnosis into a general category. This proposed scheme provides terminology that standardizes the category of the various diseases of the pancreas, some of which are difficult to diagnose specifically by cytology. In addition, this terminology scheme attempts to provide maximum flexibility for patient management, which has become increasingly conservative for some neoplasms.

Diagn Cytopathol. 2014 Apr;42(4):338-50.MUDr. Alice Hlibolková, Ph.D.: Papanicolauova společnost cytopatologie vyvinula nové doporučené postupy a terminologii pro pankreatobiliární cytologie.

Nově navrhovaný systém je 6-stupňový:

1. Nediagnostický: vzorek neumožňuje poskytnout jakoukoli užitečnou informaci. Abscence epitelií není nezbytně důvodem. Tedy nepatří sem pseudocystický nebo cystický obsah, který epitelie nemá a v korelaci s CAE může poskytnout dg. informaci


2. Negativní: lze použít, když není v zobrazovacích technikách jasná rezistence a materiál obsahuje dostateční množství benigních buněk.


3. Atypický: jedná se o atypické epiteliální proliferace nad rámec rozpoznatelných reaktivních změn, avšak ne plně diagnostické…, výsledky cytologie je nutno podpořit hodnotami amylázy a CEA.


4. Neoplastický – benigní a jiné: jsou zde zařazeny serózní (serózní cystadenom) a jiné (premaligní mucinózní cysty, neuroendokrinní tumory a solidní pseudopapilární neoplazie)


5. Suspektní z malignity: kategorie s dg. znaky směřujícími k high grade malignitě s kvalitativním nebo kvantitativní limitem vyjádřených znaků


6. Pozitivní/maligní: patří sem duktální karcinomy HG, acinární karcinomy, málo diferencované neuroendokrinní tumory, pankreatoblastomy, lymfomy, metastázy.
Registrace Přihlášení

Přihlášení