Nottingham Prognostic Index Plus (NPI+): a modern clinical decision making tool in breast cancer.

Komentováno: 29. 5. 2013

 BACKGROUND:
Current management of breast cancer (BC) relies on risk stratification based on well-defined clinicopathologic factors. Global gene expression profiling studies have demonstrated that BC comprises distinct molecular classes with clinical relevance. In this study, we hypothesised that molecular features of BC are a key driver of tumour behaviour and when coupled with a novel and bespoke application of established clinicopathologic prognostic variables can predict both clinical outcome and relevant therapeutic options more accurately than existing methods.
METHODS:
In the current study, a comprehensive panel of biomarkers with relevance to BC was applied to a large and well-characterised series of BC, using immunohistochemistry and different multivariate clustering techniques, to identify the key molecular classes. Subsequently, each class was further stratified using a set of well-defined prognostic clinicopathologic variables. These variables were combined in formulae to prognostically stratify different molecular classes, collectively known as the Nottingham Prognostic Index Plus (NPI+). The NPI+ was then used to predict outcome in the different molecular classes.
RESULTS:
Seven core molecular classes were identified using a selective panel of 10 biomarkers. Incorporation of clinicopathologic variables in a second-stage analysis resulted in identification of distinct prognostic groups within each molecular class (NPI+). Outcome analysis showed that using the bespoke NPI formulae for each biological BC class provides improved patient outcome stratification superior to the traditional NPI.
CONCLUSION:
This study provides proof-of-principle evidence for the use of NPI+ in supporting improved individualised clinical decision making.

Br J Cancer. 2014 Apr 2;110(7):1688-97MUDr. Alice Hlobilková, Ph.D.: Nottinghamský prognistický index (NPI) je aktualizován na NPI+. Zahrnuje imunohistochemickou klasifikaci karcinomů prsu do 7 základních tříd.

NPI původně používá hodnotu gradu, velikosti nádoru spolu s vyhodnocením axilárních uzlin a rozděluje primárně operabilní karcinomy prsu prognosticky do 3 skupin. Byly zapracovány nové poznatky z biologie mammárních nádorů k vylepšení prognostické hodnoty indexu. Podstatou rozšíření indexu je vývoj panelu 10 markerů, ke stanovení ve formalínu fixovaných parafínem zalitých tkáních. Jedná se o: estrogenový, progesteronový receptor, cytokeratiny 5/6, 7/8, EGFR, HER2, HER3, HER4, p53 a mucin1.
Pomocí jejich semikvantitativního hodnocení (histiskóre) lze nádory klasifikovat do 7 tříd. 3 skupiny luminálních A, N a B, charekterizované expresí ER, cytokeratinů 7/8, HER3 a HER4. Luminální B se liší od luminálního A nižší hladinou progesteronového receptoru. Luminální N mají odlišnou expresi HER3 a HER4. Dále dvě třídy bazálních karcinomů – ER negativní, CK5/6 pozitivní, EGFR pozitivní se vzájemně liší expresí p53. Poslední 2 třídy jsou karcinomy s HER2 amplifikací lišící se expresí ER. Výsledek představuje rozšíření klasicky stanovovaných paramettrů a měl by spolehlivěji rozdělovat pacientky z hlediska rizika progrese a indikace systémové léčby.
 
Registrace Přihlášení

Přihlášení