Trophoblastic disease review for diagnosis and management: a joint report from the International Society for the Study of Trophoblastic Disease, European Organisation for the Treatment of Trophoblastic Disease, and the Gynecologic Cancer InterGroup.

Komentováno: 29. 5. 2013

OBJECTIVE:
The objective of this study was to provide a consensus review on gestational trophoblastic disease diagnosis and management from the combined International Society for the Study of Trophoblastic Disease, European Organisation for the Treatment of Trophoblastic Disease, and the Gynecologic Cancer InterGroup.

METHODS:
A joint committee representing various groups reviewed the literature obtained from PubMed searches.

RESULTS AND CONCLUSIONS:
Guidelines were constructed on the basis of literature review. After initial diagnosis in local centers, centralization of pathology review and ongoing care is recommended to achieve the best outcomes.

Int J Gynecol Cancer. 2014 Nov;24(9 Suppl 3):S109-16.MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.: Gestační trofoblastická nemoc včetně své nejmalignější formy – gestačního choriokarcinomu je sice z hlediska incidence vzácná nemoc, o to víc však existuje kontroverzí především v oblasti léčebného postupu. Článek podrobně popisuje epidemiologii, etiologii, histologické rozdělení a genetiku tohoto onemocnění. Jsou popsány histopatologické rozdíly mezi jednotlivými typy gestační nemoci a možnosti její diagnostiky. Následně jsou uvedeny na základě nejnovějších poznatků jednotlivé léčebné postupy pro dané typy gestační nemoci. Terapie je stratifikována podle rizikových faktorů. Závěrem je analyzována délka přežití a možnosti fertility po absolvované chemoterapii.
Registrace Přihlášení

Přihlášení