The occasional role of low-risk human papillomaviruses 6, 11, 42, 44, and 70 in anogenital carcinoma defined by laser capture microdissection/PCR methodology: results from a global study.

Komentováno: 29. 5. 2013

Low-risk human papillomaviruses (LR-HPVs) have been associated occasionally with clinically and pathologically unusual anogenital malignancies. The relation between clinicopathologic features and any pathogenetic role of LR-HPV remains unclear. From a global study of 13,328 anogenital carcinomas, we identified 57 cases in which whole-tissue polymerase chain reaction using SPF10-LiPA25 showed single LR-HPV infection. In 43/46 (93.5%) available carcinomas, multiple polymerase chain reaction assays confirmed single detection of HPV6, 11, 42, 44, or 70 DNA. In 75% (n=32) of these, LR-HPV DNA was confirmed in tumor cells by laser capture microdissection. In 2 cases, including 1 adenocarcinoma, viral DNA was only found outside the tumor. All anogenital tumors with confirmed HPV6/11 showed a distinctive range of papillary, warty or warty-basaloid, squamous, or transitional histology with patchy or negative p16 expression. HPV6-associated cervical tumors occurred at a low median age. HPV42/70 was associated with typical squamous cell carcinoma showing diffuse p16 staining like high-risk HPV-related malignancies. HPV44 was found in malignant cells in 1 case. Viral taxonomy and theoretical analysis show that HPV6/11 belong to a different genus from HPV42/70 with E6/E7 gene products that would not bind pRb or p53, whereas HPV42/70 could bind pRb. Our data support the causal involvement of LR-HPVs in the carcinogenesis of <2% of anogenital malignancies of 2 distinct clinicopathologic patterns related to the genetic structure of the HPV types 6/11 and 70/42. HPV42/70 was associated with typical squamous carcinomas. Importantly all carcinomas associated with HPV6/11 globally showed verruco-papillary, well-differentiated, squamous, or transitional histology without p16 expression.

Am J Surg Pathol. 2013 Sep;37(9):1299-310MUDr. Alice Hlobilková, Ph.D.: Anogenitální dlaždicobuněčné karcinomy (SCC) mohou být asociovány s nízce rizikovými typy lidského papilomaviru (LR HPV).

V anogenitálních karcinomech bývá vzácně detekována infekce LR HPV, její vztah k patogenezi maligních nádorů je nejasný. Tento nález je většinou interpretován spíše jako koincidentní HPV infekce bez jednoznačného vztahu ke vzniku karcinomu. Mezinárodní autorský kolektiv vyšetřil 13328 anogenitálních karcinomů z oblasti děložního hrdla, vaginy, vulvy a penisu. Přítomnost HPV byla analyzována prvně v celých histologických řezech, byly vyloučeny případy infekce více typy a jednotypová LH HPV pozitivita byla nalezena u 43 případů. Výsledek byl následně doplněn o průkaz přítomnosti LR HPV v jednotlivých nádorových buňkách s požitím laserové mikrodisekce a PCR. Celkem bylo v anogenitálních SCC v rámci jednotypové infekce nalezeno 5 typů HPV (HPV 6, 11, 42, 44 a 70), které lze rozdělit do 2 základních skupin HPV 6/11 a HPV 42/70. Nádory asociované s low risk HPV 42/70 byly převážně hodnoceny jako typické SCC, vykazovali difůzní expresi p16 a postihovaly ženy staršího věku (medián 56 let versus 40 let). Autoři ukazuzují, že i LR HPV se za určitých okolností mohou chovat jako vysoce rizikové typy HPV a navozovat obdobné molekulární změny, které vedou k poruše regulace buněčného cyklu a zvýšené expresi p16.
Registrace Přihlášení

Přihlášení