p53: oncogene or anti-oncogene?

Komentováno: 29. 5. 2013

není k dispozici

Genes Dev. 1990 Jan;4(1):1-8.Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.: Ještě 10 let po objevení proteinu p53 nebyla jednoznačně prokázaná funkce tohoto proteinu a mezi renomovanými pracovišti se vedl spor o to, zda se jedná o onkogen či anti-onkogen. Důvodem špatné interpretace funkce p53 byla skutečnost, že řada laboratoří pracovala s expresními vektory s naklonovanou kódující sekvencí p53 nesoucí mutaci a stejně tak závěry, že mutace p53 podobně jako u jiných onkogenů jsou aktivující, tedy vedoucí k maligní transformaci byly chybné. Práce správně definuje funkci proteinu p53 v buňce s tím, že wild-type forma p53 ma funkci anti-onkogenní, zatímco mutovaný protein p53 má spíše funkce pro-onkogenní.
Registrace Přihlášení

Přihlášení