Nomenclature and classification of neuroendocrine neoplasms of the digestive system

Komentováno: 29. 5. 2013

WHO Classification of Tumours of the Digestive System , 4th Edition, Lyon, 2010MUDr. ALice Hlobilková, Ph.D.: Byla vytvořena nová terminologie a WHO klasifikace 2010 neuroendokrinních tumorů trávícího systému odpovídající lépe prognóze než předešlá klasifikace z roku 2000. Grading se hodnotí podle morfologických kritérií a stanovením proliferační frakce (četnost mitóz a Ki-67 index).
Grade 1 G1: méně jak 2 mitózy na 10 HPF, Ki-67 do 2%, G2: 2-20 mitóz na 10 HPF, Ki-67 3-20%, G3: více jak 20 mitóz na 10 HPF, Ki-67 více jak 20%. V případech, kde grade je rozdílný podle četnosti mitóz v porovnání s Ki-67, je doporučeno se přiklonit k vyššímu gradu.
Nová dg. jednotka neuroendokrinní tumor (NET) zahrnuje dobře diferencované neuroendokrinní neoplasie, tvořené buňkami podobné morfologie jako normální endokrinní buňky exprimující neuroendokrinní markery a hormony, s mírnou až střední nukleární atypií a nízkým počtem mitóz (méně než 20 na 10 HPF), dosahuje gradu G1 a G2. Tumory této skupiny korespondují s tumory označenými jako karcinoid podle WHO klasifikace 2000. Dg. jednotka neuroendokrinní karcinom (NEC) je definována jako nízce diferencovaná high grade maligní neoplasie tvořená malými, střední i velkými buňkami exprimující neuroendokrinní markery, s vysokou jadernou atypií, vícečetnými nekrózami a vysokým počtem mitóz (více jak 20 na HPF), odpovídající G3. Tato jednotka zahrnuje tumory dříve klasifikované jako malobuněný, velkobuněčný a nízce diferencovaný neuroendokrinní karcinom. Dg. jednotka smíšený adenoneuroendokrinní karcinom (MANEC) má morfologii jak glanduliformniích epitelií tak neuroendokrinní (minimální zastoupení každé z jednotek je 30%). Obě komponentny jsou maligní a měly by mít určeny grade.
 
Registrace Přihlášení

Přihlášení