The molecular profile of luminal B breast cancer.

Komentováno: 29. 5. 2013

Molecular profiling studies have found that estrogen receptor-positive (ER+) human breast cancers are comprised of at least two distinct diseases with differing biologies. With the advent of DNA microarrays, global gene expression patterns were used to define the luminal A and luminal B subtypes of ER+ breast cancer, with luminal B cancers showing a more aggressive phenotype including substantially worse outcomes in patients. The luminal B subtype designation could be considered a surrogate for those ER+ tumors having low progesterone receptors, high proliferation, high grade, and predicted poor response to hormone therapy. While they express estrogen receptors, luminal B cancers do not show a corresponding expression of estrogen-regulated genes, and may therefore rely upon alternative pathways for growth. At the molecular level, luminal B cancers appear dramatically distinct from luminal A cancers, at the levels of gene expression, gene copy, somatic mutation, and DNA methylation; luminal B cancers are also genetically and genomically altered to a greater extent than luminal A cancers. While, in the clinical setting, luminal B is typically regarded as an ER+, hormone-sensitive disease, more research is needed into how to better treat it. Comprehensive profiling initiatives, such as The Cancer Genome Atlas, have recently provided us a catalog of mutated or copy altered genes, from which new therapeutic targets could potentially be mined. Candidate pathways that might be targeted in luminal B include those involving growth factor receptors, including HER2 and EGFR, as well as PI3K/Akt/mTor.

 

Biologics. 2012;6:289-97MUDr. Alice Hlobilková, Ph.D.: Luminální B typ karcinomu reprezetuje ER pozitivní karcinom s vyšší agresivitou, odlišný od luminalního typu A. Není zcela jasné, zda typ B vzniká z luminálního typu A nebo se vyvíjí od začátku samostatně. Přes expresi ER je rezistentní na hormonální terapii a má podobný molekulární profil jako ER negativní karcinomy. Byly detekovány alterace v dráze p53, PI3K, Rb a MAPK. V terapii je nutné hledat alternativní cíle, jako inhibice EGFR (gefitinib) a PI3K/Akt/mTOR (everolimus), které dle prvních klinických studií vedly k prodloužení doby do progrese.
Registrace Přihlášení

Přihlášení