Morphological characteristics of basal-like subtype of breast carcinoma with special reference to cytopathological features.

Komentováno: 29. 5. 2013

Expression profiling of invasive breast carcinomas by DNA microarray techniques has identified five distinct subtypes of tumors (luminal A, luminal B, normal breast-like, HER2 overexpression, and basal-like) that are associated with different clinical outcomes and with different chemotherapy. Basal-like carcinoma is associated with younger patient age, high histological grade, aggressive clinical course, development of distant metastasis, poor prognosis, and relatively high mortality rate. Basal-like carcinomas do not express estrogen receptor, progesterone receptor, or HER2 (triple-negative phenotype). Therefore, patients with basal-like carcinomas are not likely to benefit from endocrine therapies or trastuzumab, but are likely to benefit from systemic chemotherapy. Although genetic, morphological, and immunohistochemical features of basal-like carcinomas have been reported, there is no universal definition for those tumors. Furthermore, there are no specific morphological and immunohistochemical features that can identify those tumors in routine diagnostic materials. In the present paper, we present data of histological and cytological features of basal-like breast carcinoma, and discuss about its morphological spectrum.

 

Breast Cancer. 2009;16(3):179-85.MUDr. Alice Hlobilková, Ph.D.: Expresní profil invazivních karcinomů prsu získaný DNA mikroarray technikou vedl k vytvoření 5 nových podtypů mamárních karcinomů: luminální A, luminál B, „normal-breast like“, s overexpresí HER2 a „basal-like“, které jsou spojené s rozdílným klinických chováním a odpovědí na chemoterapii. „Basal-like“ je charakterizován mladším věkem pacientek, vyšším histologickým gradem, agresivním chováním, vývojem vzdálených metastáz a špatnou prognózou. Vykazuje triple negativní fenotyp (ER-, PR-, HER2-), exprimuje bazální cytokeratiny a c-kit. Je často asociován s duktálním karcinomem in situ, mutacemi BRCA1, negativitou axilárních lymfatických uzlin, metastazuje predilekčně do plic a mozku. Definice „basal-like“ karcinomu se částečně překrývá s triple negativním karcinomem (TNBC) vzhledem k triple negativnímu profilu „basal-like“ karcinomu. I když je popsaná určitá podobnost v klinickém chování, genové expresi i morfologii mezi těmito jednotkami, odpověď na terapii je rozdílná.
Registrace Přihlášení

Přihlášení