RELICEO - Regional Library for Clinical and Experimental Oncology

Hlavním cílem projektu je zabezpečit dostupnost vědeckých informačních zdrojů prostřednictvím jejich pořízení do oborové knihovny Masarykova onkologického ústavu ve formě elektronické (licencí a databází) i listinné (odborných knih a časopisů). Tento hlavní cíl bude doplňován plněním specifických cílů, kterými jsou zatraktivnění prostoru knihovny a studovny, dále zajištění dostatečného vybavení pro přístup k EIZ a pro jejich efektivnější využívání, zabezpečení prostor a samotných vědeckých informačních zdrojů. Realizace projektu je důležitým elementem v podpoře výzkumu realizovaného v regionálním výzkumném centru Masarykova onkologického ústavu: RECAMO (Regionální centrum aplikované molekulární onkologie) a dalších vědeckých aktivit s onkologickým zaměřením realizovaných v regionu. Využití nově dostupných odborných zdrojů se předpokládá také k podpoře všech úrovní vzdělávání, tak aby rostl zájem o VaV v této oblasti.Aktuality

Registrace Přihlášení

Přihlášení