TýmRELICEO

 • doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.

  doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.

  výkonný ředitel RECAMO
  tel. +420 543 136 700
  e-mail: valik@mou.cz
 • Ing. Jana Brožová

  Ing. Jana Brožová

  ekonomický referent
  tel. +420 543 134 241
 • Ing. Jiří Horký

  Ing. Jiří Horký

  IT správce
  tel. +420 543 135 110
 • Ing. Leoš Tomaštík

  Ing. Leoš Tomaštík

  projektový referent
  tel. +420 543 134 118
 • PhDr. Eliška Štaudová

  PhDr. Eliška Štaudová

  RELICEO: Garant knihovnictví
  tel. +420 543 136 915
 • Taťána Kellnerová

  Taťána Kellnerová

  RELICEO: správce tištěných zdrojů
  tel. +420 543 136 916
 • doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.

  doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.

  zástupce výkonného ředitele pro vnější vztahy a lidské zdroje; výzkumný pracovník - senior
  tel. +420 543 136 704

  výzkum: nádorová angiogeneze, nádorová imunologie, apoptóza

  klinická experíza: laboratorní hematologie a imunologie, molekulární genetika

 • Mgr. Eva Michalová

  Mgr. Eva Michalová

  referent vědeckého programu
  tel. +420 543 133 303
 • doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

  doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

  výzkumný pracovník - senior
  tel. +420 543 133 306

  Molekulární a buněčná biologie se zaměřením na biologii nádorové buňky. Identifikaci a validaci nových nádorových biomarkerů, studium úlohy proteinů rodiny Anterior gradient.

 • doc. MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.

  doc. MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.

  výzkumný pracovník - senior
  tel. +420 543 135 249

  chirurgická léčba karcinomu prsu, biopsie sentinelové uzliny, vynechávání axilární disekce po pozitivní sentinelové biopsii duktální karcinom in situ, prediktory invazivity, zákroky na lymfatických uzlinách, onkoplastická chirurgie prsu, benigní onemocnění prsu

 • MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

  MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

  výzkumný pracovník - senior
  tel. +420 543 132 310; +420 543 132 302

  Chemoterapie a chirurgická léčba gynekologických nádorů, fertilitu zachovávající postupy u karcinomu děložního hrdla, těla a karcinomu ovaria, laparoskopická operativa časných stadií karcinomu hrdla a těla děložního, prediktivní faktory endometriálního karcinomu děložního těla.

 • MUDr. Ondřej Sláma Ph.D.

  MUDr. Ondřej Sláma Ph.D.

  odborník v oblasti podpůrné a paliativní onkologie
 • MUDr. Markéta Palácová

  RELICEO - odborník v oblasti onkologie
  tel. +420 543 136 107; +420 543 136 812
 • MUDr. Alice Hlobilková, Ph.D.

  RELICEO - odborník v oblasti onkopatologieRegistrace Přihlášení

Přihlášení